Docent

Tommie van der Bosch

Tommie van der Bosch is een expert op het gebied van cybersecurity, privacy en privaatrecht. Tommie is docent voor de onderstaand programma:

  • Blockchain & smart contracts

Pieter is als universitair hoofddocent burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit. In zijn onderzoek richt hij zich op het grensgebied van cybersecurity, privacy en privaatrecht. Zo houdt hij zich onder andere bezig met de privaatrechtelijke handhaving van het gegevensbeschermingsrecht, elektronische authenticatie en ondertekening, privaatrechtelijke verplichtingen om software te beveiligen, en de Europese privaatrechtelijke regulering van ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Hij besteedt daarbij ook aandacht aan de manier waarop technische, bedrijfskundige en juridische keuzes invloed uitoefenen op cybersecurityverplichtingen. 

Voor het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Cyber Security Raad schreef Pieter in 2016 een handreiking over privaatrechtelijke cybersecurityverplichtingen. In 2021 schreef hij voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een rapport over de herziening van de Europese regels met betrekking tot de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van hostingdiensten. Zijn meest recente project ziet op digitale conflictoplossing, en in het bijzonder op de juridische eisen aan de cybersecurity van digitale informatie. Dit project is mede gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.