Docent

Anna Berlee

Anna Berlee is een expert op het gebied van AI en privacy. Anna is docent voor onderstaand programma:

  • AI meets Law

Anna Berlee is hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht aan de Open Universiteit. Zij houdt zich bezig met het gegevenbeschermingsrecht in de brede zin en hoe dit wordt geraakt door de inzet van (nieuwe) technologieën.

Ooit begonnen in het goederenrecht is Anna door haar voorliefde voor de interactie tussen recht en technologie haar onderzoek gaan verleggen naar het gegevensbeschermingsrecht waar deze twee interesses vaak samenkomen. In het verleden heeft ze ook geregeld gepubliceerd over de verschillende wijzen waarop (nieuwe) technologie het recht beïnvloedt of daarin in te passen is, zoals het NJV Preadvies over ‘Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies’.

Voordat zij is benoemd als hoogleraar bij de Open Universiteit werkte zij bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Universiteit Utrecht, Tilburg University en Maastricht University. Ze geeft ook geregeld post academisch onderwijs op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht en (nieuwe) technologieën. Sinds september 2022 is Anna de opleidingsdirecteur van de nieuwe master Gegevensbescherming en Privacyrecht van de Open Universiteit.